Νομική κάλυψη ιδιωτών

ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η σοβαρή και αξιόπιστη αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων των εντολέων μας, η άμεση, υπεύθυνη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση των εντολέων μας, η καθημερινή μαχητική παρουσία και η συνεχής εξειδίκευσή μας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, αποτελεί εδώ και 30 χρόνια τον απόλυτο στόχο για εμάς και το μοναδικό σκοπό της Δικηγορικής Εταιρείας «ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες»  .

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Είμαστε δίπλα σας, ενημερώνοντας εκ των προτέρων, για όλες τις δυνατότητες ένδικης προστασίας για ποινικά, αστικά, εμπορικά και διοικητικά ζητήματα, και αναλαμβάνοντας την επίλυση και διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις ποινικού δικαίου, υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών, υποθέσεις κατοχής όπλων, υποθέσεις αστικού δικαίου, αποζημιώσεις, υποθέσεις ακινήτων, αυτοκινητιστικές διαφορές, ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά, διαζύγια και γαμικές διαφορές, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, υποθέσεις εργατικού δικαίου, υποθέσεις φορολογικού δικαίου, μισθωτικές διαφορές & εξώσεις, υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης (δ/γές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) κ.α.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την ομαδική προστασία ιδιωτών παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις διεκδίκησης ομαδικών αξιώσεων σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες, δανειολήπτες, συνταξιούχους, εργαζομένους, ζημιωθέντες, αλλά και σε συνεταιρισμούς και σωματεία. Για να μάθετε περισσότερα για την ομαδική διεκδίκηση και ομαδική προστασία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@lagopoulou.gr

Επίσης εξειδικευόμαστε και έχουμε να επιδείξουμε μεγάλες επιτυχίες σε υποθέσεις σχετικές με τον Νόμο 3869/2010 για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλης της νομικής διαδικασίας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να υπαχθείτε επιτυχώς στις ευνοικές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη και να επιτύχετε διαγραφή χρεών και προστασία της ακίνητης περιουσίας. Για να μάθετε περισσότερα για την υπαγωγή στον Νόμο των υπερχρεωμένων οφειλετών επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@lagopoulou.gr

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέλος, επειδή, πολλές φορές για τον εντολέα, θεμιτό είναι να μην φτάνει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, αναλαμβάνουμε και την εξώδικη επίλυση διαφορών, με επικερδείς συμβιβασμούς και διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών, ώστε να αποφευχθούν δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά παράλληλα να επιτευχθεί και η πλήρης και ολοκληρωμένη διασφάλιση των συμφερόντων του εντολέα μας.