LawBlog

[ΣτΕ] Αντισυνταγματική η ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ και η εισφορά του 20% - Νομολογία

[ΣτΕ] Αντισυνταγματική η ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ και η εισφορά του 20% Ανατροπές στον νέο ασφαλιστικό φορέα, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματικές «ζωτικές» διατάξεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ξηλώνοντας ουσιαστικά τον νόμο Κατρούγκαλου. Με ψήφους 17-8 έκρινε παράνομη την ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών και την εισφορά […]

Read More

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.

   

Read More

Τι είναι και πώς επηρεάζει ο νέος κανονισμός GDPR την επιχείρησή σας.

Τι είναι και πώς επηρεάζει ο νέος κανονισμός GDPR την επιχείρησή σας. Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 ] (εφεξής «Κανονισμός»), αφορά στην […]

Read More

Απαλλαγή ΦΠΑ για μισθώσεις τύπου AirBnB. Προυποθέσεις. Εγκύκλιος ΑΑΔΕ.

Απαλλαγή ΦΠΑ για μισθώσεις τύπου AirBnB . Προυποθέσεις. Εγκύκλιος ΑΑΔΕ. Απαλλάχτηκαν τελικά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών μέσω πλατφόρμας διαμοιρασμού (π.χ. AirBnB) από τον ΦΠΑ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ότι η βραχυχρόνια εκμίσθωση κατοικιών απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Αντίθετα, όμως, όταν […]

Read More

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται, πότε θα καταβληθεί.

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται, πότε θα καταβληθεί. Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. […]

Read More

Η αστική ευθύνη νοσοκομειακών ιατρών. (Γνωμοδοτ. προς τον Ι.Σ. Πατρών)

Η αστική ευθύνη νοσοκομειακών ιατρών. (Γνωμοδοτ. προς τον Ι.Σ. Πατρών) Α. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.        1.- Το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ, που εισήχθη αρχικά με τον αναγκαστικό νόμο 2783/1941, επαναφέρθηκε σε ισχύο με το Νομοθετικό Διάταγμα της 7 / 10-5-1946, ΦΕΚ Α΄ 151 και κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 456/1984, ΦΕΚ Α΄64) ορίζει […]

Read More

[ΣτΕΟλ 431/2018] Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ - Νομολογία

Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ-Απόφαση ΣτΕΟλ 431/2018 Η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ. απορρέει εμμέσως από την κατά το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 3) υποχρέωση του Κράτους για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου προς όλους τους πολίτες, την οποία υλοποιούν κατ’ εξοχήν οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., και εγγυάται […]

Read More

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με επιδότηση «Εξοικονόμω κατ' Οίκον ΙΙ» Η προκήρυξη και ο οδηγός.

Εκδόθηκε η προκήρυξη και ο οδηγός για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με επιδότηση «Εξοικονόμω κατ’ Οίκον ΙΙ». Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 08/03/2018. Το υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την προκήρυξη για το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονόμω κατ’ Οίκον ΙΙ» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση […]

Read More

Παράνομη η παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση.

Παράνομη η παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αυστηρή προειδοποίηση σε εταιρεία για απεγκατάσταση καμερών που βρίσκονται σε χώρους γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων […]

Read More

Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα: Ερμηνεία των διατάξεων για τις υποχρεώσεις του εργοδότη (Νόμος 4512/2018)

Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα: Ερμηνεία των διατάξεων για τις υποχρεώσεις του εργοδότη (Νόμος 4512/2018) Με το άρθρο 212 του Νόμου 4512/2018 παρέχεται η αυθεντική ερµηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951, σχετικά με την αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, µε την προτεινόµενη αποσαφηνίζεται […]

Read More