LawBlog

Παράνομη η παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση.

Παράνομη η παρακολούθηση με κάμερα εργαζόμενου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πρόστιμο στην εταιρία για παράνομη βιντεοεπιτήρηση. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αυστηρή προειδοποίηση σε εταιρεία για απεγκατάσταση καμερών που βρίσκονται σε χώρους γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων […]

Read More

Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα: Ερμηνεία των διατάξεων για τις υποχρεώσεις του εργοδότη (Νόμος 4512/2018)

Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα: Ερμηνεία των διατάξεων για τις υποχρεώσεις του εργοδότη (Νόμος 4512/2018) Με το άρθρο 212 του Νόμου 4512/2018 παρέχεται η αυθεντική ερµηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 1846/1951, σχετικά με την αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, µε την προτεινόµενη αποσαφηνίζεται […]

Read More

[Ειρ.Αθ. 135/2018] Δικαστική απόφαση υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να απομακρύνουν το σκύλο τους από το μπαλκόνι, με την απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός - Νομολογία

Ασφαλιστικά μέτρα για συνεχείς και υπερβολικούς θορύβους από ζώο συντροφιάς [Ειρ. Αθ. (Ασφ.Μ.) 135/2018] Με την απόφαση 135/2018 (Ασφ.Μ.) του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον ιδιοκτητών διαμερίσματος πολυκατοικίας, οι οποίοι διατηρούσαν τον σκύλο τους, σε καθημερινή βάση και για τις περισσότερες ώρες της ημέρας, στο μπαλκόνι της κουζίνας του διαμερίσματός τους. […]

Read More

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως €50.000,00. Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως €50.000,00 Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 1. Μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα; Φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με […]

Read More

[ΕιρΘεσ 9183/2014] Aυτοδικαίως άκυρη η εντολή-εξουσιοδότηση παρακράτησης μέρους μισθού για την αποπληρωμή δανείου που δόθηκε στο πλαίσιο τραπεζικής δανειακής σύμβασης (ΑΚ 464, 174 και 982 παρ. 2 ΚΠολΔ)- Νομολογία

Aυτοδικαίως άκυρη η εντολή-εξουσιοδότηση παρακράτησης μέρους μισθού δημοτικού υπαλλήλου για την αποπληρωμή δανείου που δόθηκε στο πλαίσιο τραπεζικής δανειακής σύμβασης, αφού οι απαιτήσεις μισθών είναι ανεκχώρητες και η απαγόρευση αυτή ισχύει και σε περίπτωση εξουσιοδότησης ή εντολής για είσπραξη της απαίτησης ανεξάρτητα από την δοθείσα τυχόν συναίνεση του οφειλέτη (ΑΚ 464, 174 και 982 παρ. 2 ΚΠολΔ). […]

Read More

[ΕιρΑθ 966/2013] Καταχρηστικός ο όρος που επιτρέπει στην Τράπεζα να ασκεί δήλωση συμψηφισμού μονομερώς, χωρίς να κοινοποιήσει προηγούμενα τη δήλωση της βούλησής της στον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο απευθύνεται- Νομολογία

Κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζα. Ανώμαλη παρακαταθήκη. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων. Σύμβαση για έκδοση πιστωτικής κάρτας και πρόσθετη συμφωνία ανοίγματος λογαριασμού. Εφαρμοστέες διατάξεις. Σύμβαση προσχωρήσεως. Ελεγχος των προδιατυπωμένων όρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας καταναλωτή». Ο όρος που επιτρέπει στην Τράπεζα να ασκεί δήλωση συμψηφισμού μονομερώς, αλλά χωρίς να κοινοποιήσει προηγούμενα τη δήλωση […]

Read More

Ολομέλεια Αρείου Πάγου: Δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή η πενταετής κάθειρξη [ΟλΑΠ (ποιν) 6/2017]- Νομολογία

Ολόκληρη η απόφαση της Ολομέλειας Αρείου Πάγου ΟλΑΠ (ποιν) 6/2017 για τη μη μετατροπή ποινής κάθειρξης 5 ετών σε χρηματική ποινή Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε ο αναιρετικός λόγος, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Η΄ του ΚΠοινΔ, για αναίρεση της υπ αριθμ. 3910/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου […]

Read More

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2018!

Read More

Η Ναυτική Εταιρεία. Ν. 959/79

Τα χαρακτηριστικά της ναυτικής εταιρείας και ο τρόπος φορολογίας της Ναυτική Εταιρεία του Ν. 959/79 Η Ναυτική Εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα και την εκμετάλλευση Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των Εμπορικών Πλοίων δεν συμπεριλαμβάνονται τα τουριστικά πλοία, ή τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες (ναυταθλητικά πλοία). Η Ναυτική Εταιρεία είναι […]

Read More

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). N. 3182/2003

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) – Νομοθετικό πλαίσιο, διαδικασία σύστασης, φορολογικό καθεστώς Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής θεσπίστηκαν με το ν. 3182/2003 και αποτελούν ιδιότυπη μορφή των ΑΕ. Η  Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι εμπορική εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία […]

Read More