Νομική κάλυψη επιχειρήσεων

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τα Ακίνητα είναι ένας κλάδος, στον οποίο η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες» έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Με το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας, έχουμε ασχοληθεί σε όλη την Ελλάδα με πολλές υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, με αγοραπωλησίες, με εκμετάλλευση ακινήτων και χρηματοδοτήσεις, όπως και με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον οι διασυνδέσεις με επενδυτικούς κύκλους του εξωτερικού επιβοηθούν σε υποθέσεις πωλήσεων μεγάλης αξίας ακινήτων προς ξένους επενδυτές και στην εξεύρεση επενδυτικών σχημάτων και τρόπων διεκπεραίωσης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η βιομηχανία, η βιοτεχνία και οι μεταποιητικές δραστηριότητες χρήζουν συνεχούς νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την συνεχή υποστήριξη και συνεχή συμβουλευτική για όλα τα νομικά θέματα, αλλά και για την ανάπτυξη δικτύου εξαγωγών στο εξωτερικό με το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της.

ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο κλάδος της Ιατρικής είναι ιδιαίτερος και απαιτητικός ως προς την παροχή αποτελεσματικής νομικής κάλυψης. Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, και η μεγάλη ευθύνη των Ιατρικών υπηρεσιών δεν επιτρέπουν πλημμελή αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων, τα οποία η ομάδα μας με την εμπειρία και την γνώση της είναι σε θέση να διαχειριστεί.

ΕΜΠΟΡΙΟ

Το εμπόριο αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία. Η αποτελεσματική εκπροσώπηση και νομική διευθέτηση των θεμάτων μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, θα δώσει δυναμική προοπτική για την επιχείρησή σας και θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων σας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Τουρισμός αποτελεί την κορυφαία πηγή εσόδων για την χώρα μας, με συνεχή ανάπτυξη και συνεχή δραστηριοποίηση όλο και μεγαλύτερου αριθμού νέων επιχειρηματιών. Επειδή η επιτυχημένη αντιμετώπιση νομικών θεμάτων και η σύναψη επικερδών συμφωνιών αποτελεί παράγοντα βιωσιμότητας, η επιλογή σωστού νομικού συμβούλου είναι επιβεβλημένη. Η ομάδα μας έχει ευρεία εμπειρία για να υποστηρίξει την επιχείρησή σας, είτε πρόκειται για απλό κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε για μία αλυσίδα ξενοδοχείων.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες μπορούν να γίνουν ο καλύτερος συνεργάτης της επιχείρησής σας. Η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες» έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση για την διευθέτηση νομικών θεμάτων και σύναψη συμφερουσών συμφωνιών, προς όφελος της επιχείρησής σας.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε υποθέσεις προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchising) & πρακτορείας (Factoring), υποθέσεις αξιογράφων (επιταγές /συναλλαγματικές/ γραμμάτια), υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης κ.α.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τώρα η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες» μπορεί να είναι συνεχώς στο πλευρό σας και να σας παρέχει συνεχώς την ενδεδειγμένη νομική βοήθεια και την απαραίτητη προστασία, με λύσεις σχεδιασμένες στα μέτρα της επιχείρησής σας. Με την πάγια αντιμισθία ενός εξειδικευμένου δικηγόρου μας η επιχείρησή σας απολαμβάνει:

-Συνεχή προστασία της δραστηριότητας με διαρκή νομική συμβουλευτική, από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους

-Σύνταξη εταιρικών εγγράφων, συμβάσεων, συμφωνητικών και δηλώσεων

-Εκπροσώπηση της εταιρείας σε συμβούλια και συμφωνίες

-Τηλεφωνική κάλυψη, αποστολή επιστολών και σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων προς ιδιώτες και Δημόσιο

-Επίσημες μεταφράσεις εταιρικών εγγράφων

-Παράσταση ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων με τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για κάθε δικαστική πράξη

-Διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, συμβιβασμούς και γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων, όπου αυτό απαιτηθεί

-Δυνατότητα συνεργασίας με το δίκτυο των συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα

-Οικονομικό όφελος, καθώς η μεμονωμένη παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών, θα κόστιζε περισσότερο από την πάγια μηνιαία αμοιβή της Εταιρείας μας.

Μάθετε περισσότερα για την εταιρική νομική προστασία και εξασφαλίστε την μόνιμη συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία. Συζητήστε μαζί μας για την διαμόρφωση ενός πακέτου νομικών υπηρεσιών, αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησής σας και την πολυπλοκότητα των θεμάτων και διασφαλίστε την αποτελεσματικά την επιχείρησή σας. Περιγράψτε τις ανάγκες σας με την αποστολή email στο info@lagopoulou.gr