Τηλ. Επικοινωνίας
+30 2510 833142

Τομείς Δικαίου

 • Ακίνητα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικά
 • Αυτοκινητικές Διαφορές (Τροχαία)
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Διαζύγια και Γαμικές διαφορές
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Δίκαιο Ακινήτων (Έλεγχος Τίτλων & Συμβόλαια)
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Δίκαιο Αξιογράφων (Επιταγές, Συναλλαγματικές & Γραμμάτια)
 • Δίκαιο Διαδικτύου & Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Δικαιόχρηση (Franchising) & Πρακτορεία (Factoring)
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικά Σήματα
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ένδικα Μέσα & Βοηθήματα (Εφέσεις, Ανακοπές, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αιτήσεις Αναστολής)
 • Εργατικό Δίκαιο (Πλην Συντάξεων)
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Κακουργήματα
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Μισθωτικές Διαφορές & Εξώσεις
 • Ναρκωτικά
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Νομική κάλυψη επιχειρήσεων
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Συναινετικά Διαζύγια
 • Συνεταιρισμοί & Σωματεία
 • Υποθέσεις κτηματολογίου
 • Υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών